Kvaliteta goriva na benzinskim postajama i skladištima

Javno je dostupna na mrežnoj stranici Agencije uz mogućnost registracije korisnika na više različitih razina.

Baza sadrži podatke o tekućim naftnim gorivima (količine tekućih naftnih goriva stavljenih u promet na domaće tržište prema vrsti goriva, pojedinačnom subjektu i ukupno), podatke o vlasnicima skladišta i/ili benzinske postaje, osnovne podatke o benzinskim postajama i skladištima te podatke o tehničkim standardima zaštite okoliša od emisija hlapivih organskih spojeva koji nastaju skladištenjem i distribucijom benzina. U bazi se nalaze i godišnja izvješća o obavljenim ispitivanjima značajki kvalitete tekućih naftnih goriva, podaci o prisutnosti ugrađenoga sustava za povrat benzinskih para tijekom punjenja motornih vozila benzinom kao i podaci o rezultatima provođenja ispitivanja učinkovitosti spomenutoga sustava.

Pravna osnova: Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14), Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva (NN 113/13, 76/14, 56/15), Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša od emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju skladištenjem i distribucijom benzina (NN 135/06), Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama (NN 5/11)

Podaci: Dobavljači dostavljaju u HAOP godišnje podatke putem elektroničke programske opreme (mrežna aplikacija), koja omogućava mrežni unos, obradu i prikaz podataka te se baza kontinuirano ažurira.

Ciljani korisnici: Dobavljači, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, inspekcijske službe, Uprava carine, ostala upravna i javna tijela te znanstvena i stručna javnost.

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Teme Okoliš
Izvor
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 2
Datum zadnje provjere 2023-01-31
contact-email edita.rod-putar@azo.hr
contact-name Edita Rod Putar
contact-phone 01 4886 840
core-dataset False
temporal_coverage-from 2007
temporal_coverage-to
unpublished false