Očevidnik uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša

Baza je javno dostupna na mrežnoj stranici Agencije. Postoji mogućnost registracije korisnika na više različitih razina.

Očevidnik je središnji izvor informacija u Republici Hrvatskoj o izdanim uporabnim dozvolama kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenjima o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja. Baza trenutno sadrži podatke za 162 pravna subjekta, odnosno 217 postrojenja za koja su dostavljeni podaci o izdanoj uporabnoj dozvoli. Baza sadrži i same izdane akte.

Popis tvrtki za koje su dostavljeni podaci o izdanoj uporabnoj dozvoli kojom su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša za postrojenja odnosno rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša te popis izdanih akata za pojedino postrojenje.

Pravna osnova: Uredba o okolišnoj dozvoli (NN 8/14), Pravilnik o očevidniku uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja (NN 113/08).

Ciljani korisnici: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, inspekcijske službe, stručna i šira javnost.

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Teme Okoliš
Izvor
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 2023-01-31
contact-email goran.graovac@azo.hr
contact-name Goran Graovac
contact-phone 01 4886 840
temporal_coverage-from 2009
temporal_coverage-to
unpublished false