Ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje

Državni zavod za mjeriteljstvo rješenjem odobrava pravnoj osobi obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje ako ispunjava opće uvjete propisane Zakonom o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 74/14) i posebne uvjete propisane Uredbom o posebnim uvjetima koji moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje ("Narodne novine" broj 90/14). Pravilnikom o obliku i načinu vođenja evidencije o izdanim rješenjima o odobrenju za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje ("Narodne novine" broj 44/15) propisana je obveza vođenja evidencije o izdanim rješenjima za poslove ovjeravanja i evidencije o rješenjima za poslove pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje.

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Teme Znanost i tehnologija
Izvor
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 3
Datum zadnje provjere 2023-01-31
contact-email senka.bikcevic-bareta@dzm.hr
contact-name Senka Bikčević-Bareta
contact-phone 01 563 00 00
core-dataset False
temporal_coverage-from
temporal_coverage-to
unpublished false