Baza nepokretnih uređaja i opreme koji sadrže 3 kg ili više tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluoriranih stakleničkih plinova (PNOS)

Javno dostupna na mrežnoj stranici Agencije. Podaci iz baze dostupni su samo registriranim korisnicima s otvorenim korisničkim računom u bazi.

Baza sadrži prijavu nepokretnih uređaja i opreme koja sadrži 3 kg ili više kontrolirane tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova te svaku nastalu promjenu nakon prijave uređaja ili opreme. Vlasnik ili korisnik računa unosi podatke sadržane u obrascu PNOS iz priloga, Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/14). Baza sadrži podatke sukladno obrascu PNOS – Prijava nepokretne opreme i sustava, definiranim u Prilogu Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/14).

Pravna osnova: Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14), Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/14).

Ciljani korisnici: Djelatnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, inspekcijske službe, i registrirani korisnici-operateri nepokretnih uređaja ili opreme koja sadrži 3 kg ili više kontrolirane tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova.

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Vrsta podataka Otvoreni podaci
Visokovrijedni podaci Ostаlo
Teme Okoliš
Izvor
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 2023-01-31
contact-email tatjana.obucina@azo.hr
contact-name Tatjana Obučina
contact-phone 01 4886 840
core-dataset False
temporal_coverage-from 2015
temporal_coverage-to
unpublished false