Podaci i pokazatelji stanja morskog okoliša, marikulture i ribarstva

Javno dostupna na mrežnoj stranici Agencije. Dio podataka dostupan je pomoću korisničkoga imena i zaporke (autorizirani dio).

Baza prikazuje stanje morskoga okoliša, ribarstva i marikulture kroz više od 40 ekoloških, bioloških, fizikalnih, kemijskih i ribarstvenih pokazatelja (trenutno aktivna 32). Podaci se prikupljaju na više od 60 mjernih postaja u prijelaznim, priobalnim i morskim vodama. Baza sadrži georeferencirani prikaz mjernih postaja s njihovim osnovnim informacijama te pripadajućim izmjerenim vrijednostima pojedinoga pokazatelja. Autorizirani dio baze služi za upravljanje podacima i kontrolu kvalitete i u okviru njega se obrađuju podaci i izrađuju izvješća prema obavezama iz nacionalnih i EU propisa. Popis pokazatelja (aktivni pokazatelji redovno su ažurirani, za neaktivne pokazatelje nema sustavnih mjerenja i ispitivanja ili će se računati kroz duže vremensko razdoblje), EIONET tablice sa "sirovim" podacima za potrebe izvješćivanja Europske agencije za okoliš (EEA) o stanju prijelaznih, priobalnih i morskih voda, osnovne informacije/upute o bazi, GIS preglednici Agencije (GIS preglednik Kakvoća prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvo i marikultura i GIS preglednik Kakvoća mora na morskim plažama), statistika pristupa bazi, primjedbe i sugestije korisnika.

Pravna osnova: Uredba o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (NN 112/14).

Ciljani korisnici: Ministarstva, tijela državne uprave, stručna i šira javnost.

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Vrsta podataka Otvoreni podaci
Visokovrijedni podaci Ostаlo
Teme Okoliš
Izvor
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 2023-01-31
contact-email anica.juren@azo.hr
contact-name Anica Brlek Juren
contact-phone 01 4886 840
core-dataset False
temporal_coverage-from 2007
temporal_coverage-to
theme-secondary Okoliš
unpublished false