Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka

Javno dostupna na mrežnoj stranici Agencije. Postoji mogućnost registracije korisnika na tri različite korisničke razine ‒ dvije od strane HAOP-a (administrator baze i osoba odgovorna za ažuriranje baze) i jedna od strane Inspekcije zaštite okoliša.

Baza sadrži popis svih izdanih rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike pravnim osobama s podacima o datumu traženja, izdavanja, izvršnosti (početku važenja), roku valjanosti te klasi i urudžbenom broju rješenja, kao i datumu akreditacije ispitnoga laboratorija, tj. pravne osobe. Baza također sadrži i popis metoda mjerenja kvalitete zraka i emisija u zrak iz nepokretnih izvora te provjere ispravnosti mjernoga sustava za kontinuirano mjerenje emisija, za koje su pravne osobe akreditirane te navodi tvari čije koncentracije navedene metode mjerenja prate. Popis pravnih osoba koje imaju izdanu dozvolu/suglasnost MZOIE za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka i emisija u zrak iz nepokretnih izvora te provjere ispravnosti mjernoga sustava za kontinuirano mjerenje emisija.

Pravna osnova: Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14)

Ciljani korisnici: Pravne osobe koje se bave djelatnošću praćenja kvalitete zraka i emisija u zrak iz nepokretnih izvora te provjere ispravnosti mjernoga sustava za kontinuirano mjerenje emisija, Inspekcija zaštite okoliša, svi gospodarski subjekti koji su zakonski obvezni u okviru svoje djelatnosti pratiti kvalitetu zraka i emisije u zrak, ostali (npr. institucije, građani, javnost i dr.).

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Vrsta podataka Otvoreni podaci
Visokovrijedni podaci Ostаlo
Teme Okoliš
Izvor
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 2023-01-31
contact-email edita.rod-putar@azo.hr
contact-name Edita Rod Putar
contact-phone 01 4886 840
core-dataset False
temporal_coverage-from 2009
temporal_coverage-to
unpublished false