Metapodatkovni profil usluge pregleda podataka

URL: http://envi-metapodaci.azo.hr/geonetwork/srv/hrv/xml.metadata.get?uuid=5e709ad2-9856-4431-a5fa-89dbb1a13b43

Metapodatkovni profil usluge pregleda podataka

There are no views created for this resource yet.

Dodаtne informаcije

Polje Vrijednost
Zadnje аžurirаnje 18.09.2023.
Kreirаno nepoznato
Formаt metadata / get
Licencija Ne postoji licenca
Resurs dostupan putem API-ja
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 18.09.2023.
Dostupnost resursa Dostupan
Broj preuzimanja 0