Preglednik Registra onečišćavanja okoliša

Preglednik je javno dostupan na mrežnoj stranici Agencije i na PRTR.net globalnom portalu o Registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari (http://www.prtr.net/en/links).

U pregledniku se nalaze verificirani podaci Registra onečišćavanja okoliša objedinjeni i prikazani godišnje na razini organizacijske jedinice. Podaci obveznika dostave podataka Registra onečišćavanja okoliša s područja 20 županija i Grada Zagreba o ispuštanjima i/ili prijenosu onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te proizvedenom, sakupljenom i obrađenom otpadu.

Pravna osnova: Pravilnik o Registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15)

Ciljani korisnici: Ministarstva, nadležna tijela županija i Grada Zagreba, inspekcijske službe, FZOEU, stručna i ostala zainteresirana javnost.

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Vrsta podataka Otvoreni podaci
Visokovrijedni podaci Ostаlo
Teme Okoliš
Izvor
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 2023-01-31
contact-email andrina.crnjak-thavenet@azo.hr
contact-name Andrina Crnjak Thavenet
contact-phone 01 4886 840
temporal_coverage-from 2012
temporal_coverage-to
unpublished false