Registar dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom

Javno dostupna na mrežnoj stranici Agencije. Za širu javnost dostupan je određeni opseg podataka dok je ciljanim korisnicima omogućen pristup cjelokupnome sadržaju baze uz zaporku koja se dodjeljuje na zahtjev.

Baza sadrži: podatke o dozvolama za gospodarenje otpadom (opasnim, neopasnim proizvodnim i komunalnim) – atribute koji opisuju vrstu dozvole (npr. sakupljanje, oporaba, zbrinjavanje…), pravne subjekte kojima je izdana dozvola (tvrtka, adresa), datum izdavanja, vrste otpada te druge podatke; atribute koji opisuju podatke iz Očevidnika prijevoznika/posrednika/izvoznika neopasnog otpada – vrsta potvrde, pravni subjekti koji su upisani u Očevidnik, vrsta otpada i sl.; podatke o ovlaštenim koncesionarima za sakupljanje/oporabu/ zbrinjavanje posebnih kategorija otpada. U sklopu baze nalazi se popis svojstava otpada koja ga čine opasnim i popis otpada u prekograničnome prometu te Katalog otpada u kojem su vrste otpada određene prema ključnim brojevima.

Pravna osnova: Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Podaci u bazi kontinuirano se prikupljaju od Ministarstva zaštite okoliša i energetike te nadležnih tijela u županijama i Gradu Zagrebu.

Ciljani korisnici: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, inspekcijske službe, nadležna tijela u županijama i Gradu Zagrebu i šira javnost.

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Teme Okoliš
Izvor
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 2
Datum zadnje provjere 2023-01-31
contact-email
contact-name Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
contact-phone 01 4886 840
temporal_coverage-from 2007
temporal_coverage-to
unpublished false