Registar onečišćavanja okoliša

Baza je dostupna na mrežnoj stranici Agencije. Pristup je omogućen pomoću korisničkoga imena i zaporke koji se izdaju po ispunjavanju i provjeri Zahtjeva za izdavanjem korisničkog računa. Postoje dvije vrste korisničkih računa i nekoliko razina dostupnosti: 1. Korisnički račun koji se dodjeljuje odobravanjem on-line ispunjenog zahtjeva. Ovaj tip namijenjen je obveznicima dostave podataka za unos podataka u bazu i takvi korisnici imaju uvid samo u svoj korisnički račun i svoje podatke. 2. Korisnički račun koji se izdaje po odobrenju zahtjeva od strane HAOP-a. Ovaj je tip namijenjen pregledu i pretraživanju podataka primjerice ministarstvima, nadležnim tijelima u županijama i Gradu Zagrebu, FZOEU, ostalim državnim tijelima, korisnicima projekata i slično. Registar pruža mogućnost pretraživanja po različitim kriterijima kao i upotrebu prethodno definiranih izvješća.

Registar onečišćavanja okoliša je skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja i/ili prijenosa onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te proizvedenome, sakupljenome i obrađenome otpadu. Baza sadrži podatke 4 800 operatera i 10 600 organizacijskih jedinica od 2008. do 2014. kalendarske godine.

Podaci obveznika dostave podataka Registra onečišćavanja okoliša s područja 20 županija i Grada Zagreba o ispuštanjima i/ili prijenosu onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te proizvedenom, sakupljenom i obrađenom otpadu.

Pravna osnova: Pravilnik o Registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15)

Ciljani korisnici: Obveznici dostave podataka, ministarstva, nadležna tijela županija, inspekcijske službe, FZOEU, stručna i šira javnost.

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Teme Okoliš
Izvor
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 2023-01-31
contact-email andrina.crnjak-thavenet@azo.hr
contact-name Andrina Crnjak Thavenet
contact-phone 01 4886 840
temporal_coverage-from 2009
temporal_coverage-to
unpublished false