Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari / Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN)

Većina podataka dostupna je javnosti na navedenim linkovima u dijelu prikaza podataka za javnost. U slučaju tražene tajnosti pojedinih podataka od strane vlasnika podataka (operatera i područja postrojenja) i odobrenja iste (od strane nadležnih tijela), podaci nisu vidljivi javnosti.

U bazi se nalaze podaci o operaterima i njihovim područjima postrojenja u Republici Hrvatskoj: podaci o razredu operatera tj. područja postrojenja (prema Prilogu II.A odnosno II.B); podaci o vrsti i količini opasnih tvari (prema Prilogu I.A odnosno I.B Uredbe), načinu njihova skladištenja i sl.; Gauss-Krügerovim koordinatama, opisu i smještaju područja postrojenja, izradi Izvješća o sigurnosti, planova i drugih dokumenata u skladu sa zakonodavstvom (Uredbom i propisima iz područja zaštite i spašavanja); politici sprječavanja velikih nesreća i sistemu upravljanja sigurnosti kao što su vjerojatnost izbijanja velike nesreće i domino efekta, zona ugroženosti, eventualni broj žrtava i sl.; eventualnoj tajnosti podataka; vrsti velike nesreće/iznenadnog događaja/izbjegnute nesreće i dr. Podaci koji se nalaze unutar baze prikupljeni su na osnovu "on-line prijava" od strane obveznika dostave podataka, prema priloga II.A ili II.B ("Seveso postrojenja").

Pravna osnova: Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 44/14), Pravilnik o Registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o Očevidniku prijavljenih velikih nesreća (NN 139/14).

Ciljani korisnici: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, inspekcijske službe, ostale državne ustanove i institucije, korisnici i šira javnost.

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Vrsta podataka Otvoreni podaci
Visokovrijedni podaci Ostаlo
Teme Okoliš
Izvor
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 2
Datum zadnje provjere 2023-01-31
contact-email andrina.crnjak-thavenet@azo.hr
contact-name Andrina Crnjak Thavenet
contact-phone 01 4886 840
core-dataset False
temporal_coverage-from 2015
temporal_coverage-to
unpublished false